Dossier techniek & engineering

Informatisering zorgt ervoor dat aan de klassieke technische beroepen steeds meer eisen worden gesteld. Daarmee realiseren deze jobs zélf hun eigen 'ontvoogding' uit het verdomhoekje. Technische beroepen zijn weer aantrekkelijk en dat blijkt ook uit de groeiende interesse voor deze ooit verloren gewaande sector.