Bouw

De werkloosheid bij mensen die ingeschreven zijn voor bouwberoepen, steeg het afgelopen jaar met 1,5%. Daarmee volgt de sector de algemene Vlaamse trend waarin de werkloosheid over het afgelopen jaar nagenoeg stabiel bleef. In de bouwberoepen zijn quasi uitsluitend mannen werkzoekende. Amper 2,5% zijn werkzoekende vrouwen die in de bouwsector willen werken.

COMOKRA, het opleidingscentrum voor montage en kraanbediening is een sterk staaltje van privaat-publieke samenwerking waar verschillende partners samen opleidingen verzorgen om het tekort aan kraanmachinisten op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Het centrum bestaat 10 jaar en reikte al honderden erkende en Europese attesten uit aan zijn deelnemers.

VDAB ontving het afgelopen jaar 10.64 vacatures voor openstaande plaatsen in de bouwsector. Er blijft een belangrijke vraag naar metselaars. Maar ook schrijnwerkers, dakdekkers en werfleiders kunnen vlot aan de bak. Algemeen vragen de werkgevers het meeste naar mensen met enige of langere ervaring. In 53% van de vacatures worden geen studievereisten gesteld.