Privacy

De NV First Media is erkend als bureau voor private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest en het Brussel Hoofdstedelijk Gewest, onder de nummers VG.1471/B en B-AA8.010 Het Decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest bepaalt dat elk bureau voor private arbeidsbemiddeling de tekst waarin de rechten van de sollicitant worden uiteengezet, kenbaar maakt. Via onderstaande link kunt u deze tekst raadplegen.

De door u overgemaakte persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de geldende Belgische wetgeving terzake (Privacywet van 8 december 1992) worden verwerkt in de databanken van de NV First Media, met zetel te 1130 Brussel, Raketstraat 50. De persoonsgegevens die u meedeelt, zullen worden verwerkt, om u:

  • na uw online registratie op de hoogte te houden omtrent mogelijke vacatures die aansluiten bij uw profiel;
  • uw Curriculum Vitae te beschikking te stellen van potentieel geïnteresseerde werkgevers
  • u te informeren over onze nieuwe producten en diensten, onder andere door u via e-mail of per post informatie toe te sturen die u zou kunnen interesseren, zoals onder meer vacatures, jobevenementen, enz.
  • onze nieuwsbrieven toe te zenden;

Behoudens in het geval van uw uitdrukkelijke toestemming (bijv. voor het doorsturen van uw CV aan een potentiële werkgever) worden u persoonsgegevens niet doorgespeeld aan derden.

U heeft het recht om zich op ieder ogenblik te verzetten tegen de verdere verwerking van jouw gegevens door ons daartoe een eenvoudig verzoek per brief of per e-mail te sturen.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heeft u het recht om bijkomende gegevens op te vragen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Postbus nr. 4, Brussel 37 te B-1000 Brussel. Over uw recht van toegang, verbetering en verwijdering van uw persoonsgegevens kan u meer vernemen op de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. De NV First Media heeft haar bestand aangemeld bij deze Commissie.

Er worden ook niet-persoonlijke gegevens verzameld, zoals bijvoorbeeld via welke website u op de onze terechtgekomen bent. Deze informatie wordt gebruikt voor de analyse van niet-persoonsgebonden marketinginformatie, bvb. onderzoek naar de meest gebruikte browser, om zo onze aanbiedingen te verbeteren.

De NV First Media maakt ook gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die onze server naar uw browser stuurt. Deze gegevens worden op de harde schijf van de gebruiker geschreven en bij elk bezoek doorgestuurd naar de beheerder van de bezochte website. Zo zijn we in staat u als klant gemakkelijk te herkennen en wordt vermeden dat gebruikersnaam en paswoord telkens opnieuw ingevoerd moeten worden.

De bezoeker van deze website aanvaardt het gebruik van cookies door ons bedrijf. Bij uitschakeling van cookies in uw browser kunnen wij u geen optimale werking van de site verzekeren.

Tenslotte wordt er informatie verzameld in log-files. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse, om op die manier het dienstenaanbod nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers.