Maatschappelijk werker

Geplaatst op 12.08.2019
 • Overheid & Non-profit
 • Vlaams-Brabant
 • Onbepaalde duur
 • Geen ervaring
 • Voltijds

Solliciteer voor deze job

 • via de site

Omschrijving

Vilvoorde is een innovatieve stad aan het water met meer dan 45 000 inwoners.

Om het team van stad en OCMW te versterken, zijn we op zoek naar een dynamische en enthousiaste medewerker (m/v) die samen met ons wilt bouwen aan een stad waar het aangenaam wonen en werken is.

Maatschappelijk werker
Sociaal Huis
B1-B3, voltijds, contractueel

Als maatschappelijk werker maak je deel uit van de sociale dienst. De sociale dienst wil vooruitstrevend en innovatief zijn en écht werken rond sociale vooruitgang. Je werkterrein is de individuele hulpverlening op verschillende terreinen: tewerkstelling, opleiding, schuldhulpverlening, gezinsondersteuning, administratieve ondersteuning, psychosociale begeleiding,... Via gesprekstechnieken kan je een hulpvraag grondig analyseren. Je kan een sociaal verslag opmaken en een hulpverleningsplan opstellen. Je volgt het hulpverleningstraject op via meetbare indicatoren. Je kan op een gezonde manier omgaan met stress en noodsituaties op een gedegen manier aanpakken. Je bent klantgericht maar bewaakt je grenzen. Je voert administratieve taken uit die nauw samen hangen met je job.

KLIK HIER VOOR UITGEBREIDE INFO OVER DE FUNCTIE

Jouw profiel

Met behoud van de toepassing van andere wettelijke of reglementaire bepalingen moeten kandidaten voor de toegang tot de functie van maatschappelijk werker, vermeld in artikel 75 en 94 van het OCMW-decreet, houder zijn van ofwel

 • 1º het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma.
 • 2º het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma (vb. vroegere gegradueerde in de sociale verpleegkunde)

De kandidaten met een van de volgende oude diploma's van vóór de invoering van de bamastructuur komen ook in aanmerking:

 • 1º het diploma van maatschappelijk assistent, zoals dat destijds is afgeleverd in het sociaal hoger onderwijs van het korte type (hokt) of het hoger onderwijs van één cyclus (ho1C) studiegebied sociaal agogisch werk, of de buitenlandse diploma's die gelijkwaardig zijn verklaard met een diploma van maatschappelijk assistent;
 • 2º het diploma van gegradueerde verpleger, gespecialiseerd in gemeenschapsgezondheid;
 • 3º het diploma van sociale verpleegkunde met als titel gegradueerde in de sociale verpleegkunde, dat behoort tot het vroegere paramedisch hoger onderwijs van het korte type. Dat was een langer lopende opleiding met een specialisatie, gespreid over vier studiejaren.

Ons aanbod

 • Een boeiende functie binnen een openbaar bestuur met heel wat mogelijkheden om zich verder te ontplooien
 • Relevante ervaring wordt onbeperkt in aanmerking genomen voor het bepalen van de wedde
 • De wedde wordt vermeerderd met vakantiegeld, eindejaarstoelage en maaltijdcheques
 • Gratis woon-werkverkeer bij gebruik van het openbaar vervoer, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en tweede pensioenpijler (voor contractuelen)
 • Interessante verlofregeling en werktijden waardoor een evenwichtige combinatie van vrije tijd/gezin en werk mogelijk is

Interesse? Meer informatie?
Alle info vind je op www.vilvoorde.be of kan je opvragen bij de dienst Personeel (02 255 79 48 - sollicitaties@vilvoorde.be).

Solliciteren kan tot 25 augustus 2019 via: www.vilvoorde.be of schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen, Stadhuis, Grote Markt, 1800 Vilvoorde, of tegen ontvangstbewijs af te geven op de dienst Personeel.

Solliciteer voor deze job

 • via de site