Bouwcoördinator / Preventieadviseur

Geplaatst op 15.03.2019
 • Medisch - Paramedisch
 • West-Vlaanderen
 • Onbepaalde duur
 • Geen ervaring
 • Voltijds

Solliciteer voor deze job

 • via de site

Omschrijving

Deze VZW telt ruim 1100 medewerkers en is op zoek naar een (m/v):

Bouwcoördinator / Preventieadviseur
38/38

Een functie waarbij u halftijds opereert als preventieadviseur voor de vzw Gezondheidszorg 'Bermhertigheid Jesu' (Ieper + regio Brugge) en halftijds de taken van  bouwcoördinator opneemt voor de voorzieningen in Ieper.

Taken en verantwoordelijkheden preventieadviseur:

 • U zorgt ervoor dat de vzw voldoet aan de wettelijke normen m.b.t. veiligheid en welzijn van medewerkers en patiënten.
 • U zorgt ervoor dat een systematische risicoanalyse m.b.t. veiligheid en welzijn wordt vertaald in een preventieplan en concrete acties die de veiligheid en het welzijn van medewerkers en patiënten verhogen.
 • U maakt afspraken met de externe preventiedienst omtrent opdrachten die aan de dienst worden toegewezen.
 • U kijkt erop toe dat de registratie en analyse van ongevallen zich vertalen in preventieve maatregelen.
 • U formuleert spontaan en systematisch beleidsadviezen m.b.t. veiligheid en welzijn aan de directie.
 • U bent er verantwoordelijk voor dat de werking van het CPBW doelgericht bijdraagt aan het verhogen van veiligheid en welzijn in het ziekenhuis.
 • U waakt over de naleving van de milieuwetgeving en draagt bij tot de invoering en de evaluatie van milieuvriendelijke toepassingen.

Taken en verantwoordelijkheden bouwcoördinator:

 • U werkt samen met studieburelen en architecten aan het studiewerk voor grotere verbouwingswerken, technische installaties, nieuwbouw, enz...
 • U staat in voor de opmaak van het lastenboek en de plannen.
 • U organiseert het administratief en financieel beheer van de werken, zoals de opvolging van de budgetten en de vorderingsstaten, u stuurt de aannemers aan en zorgt dat alle instructies voor iedereen duidelijk zijn.
 • U streeft bij nieuwbouw en verbouwingen naar een mooie, laagdrempelige, functionele infrastructuur.
 • U communiceert voortdurend met de interne (diensthoofd technische dienst, directie,  ..) en externe verantwoordelijken (overheid, stedenbouwkundige diensten, brandweer, keuringsorganismen, enz...).
 • U past de wettelijke reglementeringen en normen toe inzake bouw, brandveiligheid, milieu, keuringen, legionella, enz...
 • U rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur.

Jouw profiel

 • U bent industrieel ingenieur en beschikt bovendien over een diploma preventieadviseur niveau 1 of u bent bereid dit te behalen.
 • U hebt affiniteit met de milieuwetgeving. Een opleiding tot milieucoördinator is een pluspunt.
 • U bezit een grondige kennis autoCAD.
 • Uw persoonlijke kwaliteiten zijn: klantgericht, nauwkeurig, communicatief, u handelt pro-actief en beschikt over een probleemoplossend denkvermogen.

Ons aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur is voorzien, na een contract van bepaalde duur (1 jaar) met positieve evaluatie.
 • Startdatum: zo snel mogelijk
 • Een veelzijdige, uitdagende functie waarin uw inzet en zin voor initiatief ten volle worden gewaardeerd.
 • Een collegiale werkomgeving.
 • Een correcte verloning die aansluit bij uw profiel en ervaring.
 • Een ruim aanbod aan personeelsvoordelen: hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, korting bij handelszaken, extralegale vakantiedagen.

Interesse?
Sollicitateer online tegen 5 april 2019 via https://hhartieper.hr-technologies.com/content/jobpage.asp?a=DETAIL&jdkid=156&l=DUTCH

Inlichtingen kan u bekomen bij Cathy Room, algemeen directeur via tel. 057 23 91 11.

Solliciteer voor deze job

 • via de site