Kan een werkgever je mee laten betalen voor de kosten van een selectieprocedure?

Aan een selectieprocedure kunnen wel eens kosten verbonden zijn. Kan een werkgever die kosten doorrekenen aan de sollicitanten? En kan je eisen dat de werkgever je verplaatsingskosten (om naar selectieproeven te gaan) terugbetaalt?

Het uitschrijven van een vacature gaat voor een werkgever wel eens gepaard met kosten van het plaatsen van een advertentie, het beroep doen op een selectiebureau, het organiseren van allerlei testen door deskundigen, enz. Voor de sollicitant zijn er dan weer de verplaatsingskosten en de geïnvesteerde tijd. Wie betaalt dat allemaal?

De werkgever betaalt

De werkgever die de selectie organiseert, kan niet vragen dat jij als sollicitant een gedeelte van de kosten van de selectie op jou neemt. CAO nr. 38 is daaromtrent duidelijk. Die zegt namelijk dat de kosten van examens en onderzoeken, verricht in het raam van een selectieprocedure, voor rekening van de werkgever zijn als hij daartoe de opdracht heeft gegeven. Door deze bepaling wordt dus vermeden dat een sollicitant zelf de examens en onderzoeken, die binnen het kader van de selectieprocedure worden verricht, zou moeten bekostigen.

Kosten van verplaatsingen

Anderzijds kan jij als sollicitant niet vragen dat de werkgever je kosten van verplaatsingen terugbetaalt. De geïnvesteerde tijd kan je al evenmin laten betalen door de werkgever. Toch bevat CAO nr. 38 ook hier een verplichting voor de werkgever die de selectie organiseert. Meer bepaald moet die de selectie dermate inrichten dat de verplaatsingen van de sollicitanten zoveel mogelijk worden beperkt. Hij moet er dus naar streven om bij de inrichting van de selectieprocedure de onderscheiden tests, proeven, examens en interviews zo veel mogelijk te groeperen.

Redelijke termijn

De selectieprocedure moet verder ook binnen een redelijke termijn verlopen. De werkgever dient er met andere woorden voor te zorgen dat er niet onnodig veel tijd verloopt tussen de bekendmaking van de vacature en de beslissing in verband met de eventuele indienstneming. De onderscheiden fasen van de procedure moeten al eveneens binnen een redelijke termijn worden afgehandeld.

Jan Roodhooft, advocaat