Mag je werkgever je opbellen tijdens je vakantie?

Je vertrekt eerstdaags voor twee weken op vakantie naar het buitenland. Vorig jaar belde je werkgever je daar enkele malen op om allerhande vragen te stellen over dossiers waar jij mee bezig was voor je vertrek. Of hij vroeg je zelfs om vroeger terug te komen om een dringend probleem op te lossen. Maar is dat wel toegelaten?

Vakantie is vakantie

Als je met vakantie bent, moet je als werknemer niet werken. Je arbeidsovereenkomst is in die periode geschorst. Dat betekent ook dat je niet ter beschikking moet zijn voor je werkgever.  Je werkgever kan dus niet eisen dat je de telefoon opneemt of dat je hem te woord staat. Dit geldt zelfs als je een smartphone hebt van het werk die je ook bij je hebt op vakantie. Dat is alvast het uitgangspunt.

Anderzijds verbiedt niemand je om de telefoon wel op te nemen, zeker als zo’n oproep iets zeer uitzonderlijks is. Mogelijk los je op die manier in enkele minuten een dringend probleem van je baas op (waar anders uren zoekwerk voor nodig zouden zijn) en creëer je een hoop goodwill bij je werkgever naar de toekomst toe.

Door voor je vertrek je vervanger te briefen over de meest dringende zaken waar je mee bezig bent kun je zo’n telefoontjes overigens in belangrijke mate vermijden.

 

Je terugroepen?

Je werkgever kan je ook niet terugroepen uit je vakantie omdat het bijvoorbeeld te druk is op de werkvloer of omdat een van je collega’s die in jouw vakantieperiode zou werken ziek geworden is.

Ook hier verhindert niets je echter om, als je werkgever vraagt om terug te komen, op die vraag in te gaan en de vakantiedagen die je op die manier opoffert later op te nemen.

 

Een uitzondering

Op deze regels bestaat wel een uitzondering als er zich een echte noodsituatie voordoet binnen het bedrijf en jouw aanwezigheid absoluut noodzakelijk is om het probleem op te lossen. Dat zal slechts heel uitzonderlijk het geval zijn. Bij een discussie of dit het geval is, weegt de rechtbank je belangen als werknemer af tegen de belangen van het bedrijf.

Jan Roodhooft, advocaat