Mag je in de vakantie je kinderen meenemen naar het werk?

Voor ouders die allebei werken, is het niet altijd even eenvoudig om een oplossing te vinden voor de opvang van hun kinderen in de grote vakantie. Mag je als je geen opvang hebt je kinderen een dagje meenemen naar het werk?

De opvang van je kinderen regelen tijdens de grote vakantie is vaak een echte puzzel. Maar stel dat je vlak voor je kind op kamp zou vertrekken de boodschap krijgt dat het kamp niet doorgaat of dat een tante die de opvang van je kind zou doen, ziek wordt. Mag je dan je kind meenemen naar het werk?

 

Je werkgever beslist

Als werknemer mag je niet zelf beslissen om je kinderen mee te nemen naar het werk. Ze horen nu eenmaal niet thuis op de werkvloer. Enkel als je werkgever akkoord gaat dat je de kinderen meebrengt, heb je dat recht.

De kans dat je werkgever het daar ‘moeilijk’ mee heeft, is trouwens groot. Hij vreest allicht dat als hij dit aan jou toestaat hij ook andere werknemers moet toelaten om hun kinderen mee te brengen of dat je minder productief zal zijn als je je kinderen meebrengt omdat je die tijdens je werkuren ook in het oog moet houden.

 

Denk aan de risico’s

Bovendien is het meenemen van je kinderen op de werkvloer niet zonder risico. Zo kan het wel eens gebeuren dat een van je kinderen op de werkvloer geblesseerd raakt of schade toebrengt aan materiaal van je werkgever. De arbeidsongevallenverzekeraar van het bedrijf zal dan niet tussenkomen. Helpt je kind je door bijvoorbeeld wat te klasseren en komt er een inspectie, kan ook dat wel eens aanleiding geven tot problemen.

 

Een alternatief

Je kan plotse problemen met de opvang van je kinderen misschien oplossen door zelf ook van het werk afwezig te blijven. Zo kan je eventueel een beroep doen op de spelregels rond het verlof om dwingende reden. Een dergelijk verlof wordt in principe niet betaald. Je kan ook aan je werkgever vragen om een dag vakantie te mogen opnemen (als je nog vakantiedagen hebt) of om gewettigd afwezig te mogen zijn.

Jan Roodhooft, advocaat