Mag je nadat je je opzeg kreeg al een concurrerende activiteit starten?

Je werkgever ontslaat je met naleving van een opzegtermijn. Maar mag je in die periode al beginnen met een concurrerende activiteit? Een arrest van het arbeidshof in Antwerpen geeft een antwoord op die vraag.

Wat was er gebeurd?

Een dame werkte als bediende in een reisbureau. Nadat haar werkgever haar arbeidsovereenkomst beëindigde met naleving van een opzegtermijn, startte de dame tijdens deze opzegtermijn een bijberoep als reisconsulente. Op haar website profileerde ze zich als specialiste in cruises, huwelijksreizen en huwen in het buitenland. De werkgever liet het daar niet bij. Hij meende dat de dame ten onrechte een concurrerende activiteit was gestart en ontsloeg haar om een dringende reden. De bediende was van oordeel dat dit ontslag onterecht was en vroeg een verbrekingsvergoeding.

 

Wat besliste de rechter?

Hoewel de bediende van de arbeidsrechtbank gelijk had gekregen, trok ze voor het arbeidshof aan het kortste eind. Het hof was namelijk van oordeel dat de arbeidsovereenkomst gedurende de opzegtermijn gewoon doorliep. Volgens het hof moeten zowel een werkgever als een werknemer een arbeidsovereenkomst te goeder trouw uitvoeren. Die goede trouw verhindert volgens het hof dat een werknemer tijdens het bestaan van de arbeidsovereenkomst zonder toestemming van diens werkgever een concurrerende activiteit opstart en effectief uitvoert. De dringende reden voor het ontslag werd dan ook terecht bevonden.

 

Wat te onthouden?

Als werknemer mag je tijdens de duur van je arbeidsovereenkomst geen aan je werkgever concurrerende activiteiten uitvoeren. Doe je dat toch dan kan je werkgever je ontslaan om een dringende reden. Een uitzondering op die regel bestaat als je werkgever zijn akkoord gaf met de concurrentie. Dezelfde principes zijn van toepassing als je je opzeg presteert bij je werkgever en dit zelfs als het je werkgever was die de opzeg gaf.

Jan Roodhooft, advocaat 

Arbeidshof Antwerpen (afdeling Hasselt), 3 oktober 2017, www.juridat.be