Ingesneeuwd op je vakantiebestemming: wat nu?

Heel wat Belgen zitten momenteel vast in wintersportgebieden in de Alpen omdat ze ingesneeuwd zijn. Een aantal onder hen vrezen niet tijdig opnieuw op het werk te kunnen geraken. Maar wat zijn dan hun rechten?

Op het moment dat je vanuit je vakantiebestemming terug naar huis wil gaan, blijkt dat dit niet zo maar mogelijk is. Omwille van zware sneeuwval of ander noodweer zit je bijvoorbeeld vast op je bestemming of de luchthaven vanwaar je moet vertrekken is om één of andere reden gesloten. Wat is dan het gevolg voor je arbeidsovereenkomst?

Overmacht?

Als je werkelijk niet naar huis kan, kan je vanzelfsprekend niet opnieuw aan de slag gaan bij je werkgever. In dat geval kan je inroepen dat er sprake is van ‘overmacht’. Opdat er sprake zou zijn van zo’n overmachtssituatie moet er een plotse, onvoorziene gebeurtenis zijn die onafhankelijk is van je wil en die de uitvoering van je arbeidsovereenkomst tijdelijk en volledig onmogelijk maakt. Als je ingesneeuwd bent op je vakantiebestemming en daar echt niet weg raakt, kan je je op zulke overmacht beroepen. Er is geen sprake van overmacht als je wel kan vertrekken, maar dat liever niet doet.

Schorsing zonder loon

Indien er sprake is van overmacht wordt je arbeidsovereenkomst geschorst. Dat betekent dan ook dat je werkgever niet kan verwachten dat je toch komt werken. Langs de andere kant heb jij voor deze periode geen recht op loon.

Eventueel kan je voor de dagen dat je echt niet kan gaan werken wel een uitkering vragen van de RVA. Een alternatief bestaat er bijvoorbeeld in dat je aan je werkgever vraagt of je voor de dagen afwezigheid betaalde vakantiedagen mag opnemen.

Verwittig je werkgever

Het is wel van belang je werkgever zo snel als mogelijk te verwittigen van het feit dat je vastzit op je vakantiebestemming.  Doe dat van zodra je weet dat je niet tijdig zal thuisraken. Als je dit niet doet, kan je werkgever je afwezigheid wel eens beschouwen als een ongerechtvaardigde afwezigheid met alle gevolgen van dien.

 Jan Roodhooft, advocaat