Hoe ver gaat je geheimhoudingsplicht als werknemer?

Als werknemer heb je een geheimhoudingsplicht met betrekking tot fabrieksgeheimen, zakengeheimen of vertrouwelijke aangelegenheden waarvan je in de uitoefening van je beroepsarbeid kennis kan hebben. Maar hoever gaat die verplichting precies en wat riskeer je als je ze miskent?

In de arbeidsovereenkomstenwet wordt expliciet vermeld dat je als werknemer een geheimhoudingsplicht hebt. Die verplichting bestaat zowel tijdens de duur van je arbeidsovereenkomst als nadien. Opdat die verplichting zou gelden moet er zelfs geen expliciete bepaling op dat vlak in je arbeidsovereenkomst staan.

Wat zijn ‘zakengeheimen’?

Vooreerst heb je een geheimhoudingsplicht in verband met zogenaamde fabrieks- en zakengeheimen. Zakengeheimen zijn bijvoorbeeld financiële informatie over het bedrijf van je (ex-)werkgever die (nog) niet openbaar bekend is, projecten die op stapel staan, maar nog niet gekend zijn door de buitenwereld, bepaalde technische procédés die niet openbaar zijn gemaakt en dies meer.  Daarnaast geldt deze verplichting ook voor geheimen in verband met persoonlijke of vertrouwelijke aangelegenheden, waarvan je in de uitoefening van je beroepsarbeid kennis kan hebben

Wat met kennis die je opbouwde?

Als je tijdens je tewerkstelling allerhande kennis opdeed (bv. op technisch of op commercieel vlak) dan valt die niet onder deze discretieplicht. Je mag die kennis perfect elders gebruiken.

De sanctie

Als je tijdens de duur van je arbeidsovereenkomst zondigt tegen deze verplichting kan je werkgever je eventueel ontslaan om een dringende reden. Hij kan meteen ook een schadevergoeding van je vragen. Respecteer je je discretieverplichting niet na het einde van de arbeidsovereenkomst, dan kan je werkgever eveneens een schadevergoeding van je vragen. Schend je je discretieplicht ten behoeve van je nieuwe werkgever (waarbij die bv. van de info gebruik maakt) dan kan ook hij veroordeeld worden tot betaling van een schadevergoeding.

Het schenden van je discretieverplichting kan ook strafrechtelijk worden gesanctioneerd. Je riskeert zelfs een gevangenisstraf en/of een boete.

Jan Roodhooft, advocaat