Wil jij een stapje terug doen om langer te werken?

Tot 65 jaar of langer werken is voor veel landgenoten een harde noot om te kraken: driekwart van de werkende Belgen vindt die pensioenleeftijd te hoog. Een stapje terugzetten naar een lagere functie met minder loon zien werknemers vandaag echter niet zitten, ondanks de nieuwe compensatie die de overheid daarvoor voorziet met de “zachte landingsbaan”.

We moeten allen langer werken dan enkele jaren geleden. Voor de meesten ligt de pensioenleeftijd te hoog. Gemiddeld willen Belgische werknemers op 59,8 jaar met pensioen gaan. Langer werken vereist volgens ruim de helft van de werknemers aangepast werk dat interessant, maar niet te belastend is. Een lagere functie en dus minder loon, wordt niet enthousiast onthaald.

Wat willen de werknemers dan wel? Tempo Team bevroeg werkende Belgen over welke maatregelen volgens hen nodig zijn om langere loopbanen mogelijk te maken. Dit zijn de belangrijkste resultaten.

  • Werknemers vinden het vooral belangrijk dat hun job ook naar het einde van hun carrière blijft uitdagen en prikkelen (89%). 
  • 8 op de 10 vinden ook een gunstiger werkritme met minder overuren en meer vakantie of lichtere taken goed, maar dan wel zonder loon in te boeten.
  • Verder vraagt de helft van de werknemers dat hun bedrijf meer investeert in opleidingen.
  • Slechts 4 op de 10 werknemers wil een stap terugzetten naar een lichtere functie met een lager salaris om langer aan het werk te kunnen blijven. 88% wil namelijk in dat geval geen loon inleveren.

Minister De Block lanceerde begin 2018 de ‘zachte landingsbaan’ om werknemers langer en gelukkiger aan het werk te houden. Deze wet laat toe dat werknemers een lichtere functie opnemen zonder de financiële voordelen te verliezen die ze doorheen de jaren opbouwden. Maar dit lijkt nog niet ingeburgerd te zijn in de bedrijven. Slechts 1 op de 10 werkgevers zegt trouwens actief een generatieproof personeelsbeleid te voeren.

Mieke Vercruijsse