Is het een goed idee om van job te veranderen wanneer je meer wilt verdienen?

Leef je met het idee dat je geen loon naar werken krijgt? Dan kan je bij je baas gaan aankloppen of misschien van job veranderen? De hamvraag: is van job wisselen wel zo'n goed idee, enkel en alleen omdat je je loonzakje wilt aandikken?

Wanneer je een gelijkaardige functie opneemt bij een nieuwe baas, kan je er van uitgaan dat je gemiddeld 5 tot 10 procent opslag kan/zal krijgen. Stap je in een andere functie binnen hetzelfde bedrijf, dan bedraagt die opslag gemiddeld 4 tot 6 procent, althans wanneer we auteurs Ivan De Witte en Brecht Decroos in hun boek Uw verdiende loon mogen geloven.

 

Jobhoppen of niet

Als het zo zit, kan je dus best regelmatig van job veranderen, toch? Volgens auteurs De Witte en Decroos klopt die redenering toch niet helemaal. Jobhoppen verhoogt mogelijk wel je loon, maar doorgaans blijf je in dezelfde functie. Zou je daarentegen binnen eenzelfde bedrijf hiërarchisch kunnen doorstoten naar de top dan zou je op lange termijn een stuk meer verdienen dan gewoon hazensprongen maken tussen bedrijven. De Witte en Decroos stellen eveneens  dat medewerkers die een tiental jaren trouw blijven aan dezelfde werkgever kunnen rekenen op 20% meer loon, enkel en alleen door indexering. Daar moet je dus niets voor doen, gewoon je werk.

 

Welles, nietes

Tel daar nog een aantal opslagrondes bij en dat zou volgens de auteurs in totaal kunnen leiden tot een opslag van zowat veertig procent in tien jaar. Niet echt onlogisch te weten dat 54% van de werkende Vlamingen de voorbije twee jaar heeft kunnen rekenen op een loonsopslag. De moraal van het verhaal: jobhoppen is misschien aangewezen in het begin van je carrière om je horizonten te verruimen, maar als rode draad doorheen je carrière is het niet echt aangewezen.

Pascal Dewulf