Waarom samenwerken met je collega's niet altijd de verwachte resultaten oplevert

Gepost op 30/07/2018

There is no 'I' in 'Team'. Toch blijkt een doorgedreven cultuur van samenwerken niet noodzakelijk de beste resultaten oplevert.

Een van de eerste vragen die je tijdens een sollicitatiegesprek voor de voeten geworpen krijgt, is of je goed in team kan functioneren. Het lijkt alvast een conditio sine qua non om aan je droomjob te raken. Daar hoort bij: veel werkoverleg, steevast je collega's raadplegen alvorens je een diepgravende beslissing neemt en ook landschapskantoren waar iedereen steeds binnen bereik van mekaar is om een aantal elementen te noemen van een collaboratieve bedrijfscultuur.

Nattevingerwerk

Het grote woord is eruit: landschapskantoren waar je collega's en jijzelf steeds binnen handbereik zijn en het letterlijk gonst van de bedrijvigheid. Zijn ze echt wel zo goed als de bedenkers ooit poneerden? Deze veronderstelli6ng is alvast geen nattevingerwerk. Uit een onderzoek dat zopas werd gepubliceerd in het toonaangevende Applied Psychology blijkt dat top performers (innovators en zij die bergen werk verzetten) vaak het kind van de rekening zijn in dit soort omgeving. Gevolg: ze gaan zich minder lekker voelen in die openheid en soms zelfs sociaal geïsoleerd raken.

 

Opkijken naar mekaar

Volgens diezelfde publicatie in Applied Psychology zou dat te wijten zijn aan het feit dat de rest van de medewerkers hen eerder als een bedreiging zien op het vlak van hun eigen positie in het bedrijf of hun gevoelens van eigenwaarde. Dit staat in schril contrast met medewerkers die ook kunnen opkijken naar mekaar en hun collega's misschien zelfs als een rolmodel kunnen beschouwen.  Het hoeft niet gezegd dat dit een minder goed effect heeft op de globale sfeer in de groep in het algemeen, maar vooral ook op de individuele top performers. De studie stelt dan ook dat een bedrijfscultuur met sterk doorgedreven vormen van samenwerking sociaal nadelig kan zijn voor de topmedewerkers. Vooral toppers met een introverte natuur zouden wel eens onder groepsdruk kunnen komen en voelen dat hun batterij sneller leegloopt dan de rest omdat ze constant op volle toeren draaien.

 

Resoluut bijsturen

Uiteraard moet dit alles worden genuanceerd. Samenwerken is nog altijd de motor van bedrijven, dat staat als een paal boven water. Belangrijk daarbij is echter dat die teams worden geleid door mensen die op tijd kunnen ingrijpen wanneer toptalenten niet goed (meer) in de groep liggen en dit dan  resoluut bijsturen.

Pascal Dewulf