Naar het werk met auto én fiets

Gepost op 30/01/2019

De gemiddelde afstand die een werknemer aflegt tussen zijn woonplaats en zijn job bedraagt 19 km. Hoewel Koning Auto nog steeds het populairste vervoermiddel blijft voor het woon-werkverkeer, gaan steeds meer mensen transportmodi combineren. Ruim 11 % van de Belgische werknemers combineert de auto met de fiets. Dat alles blijkt uit de ACERTA-Mobiliteitsbarometer.

 

Systematisch of sporadisch combineren

Het combineren van de wagen met de fiets kan systematisch gebeuren of sporadisch. Heel wat mensen combineren dagelijks: ze rijden de langste kilometers met de wagen en halen daarna de (plooi)fiets uit de koffer om hun weg verder te zetten. Anderen laten hun keuze afhangen van externe omstandigheden. Het weer is hierbij een belangrijke factor. Maar ook praktische reden, zoals kinderen ophalen op school of in de crèche, kunnen meespelen in de beslissing om al dan niet de fiets te combineren met de wagen.

 

Ruim 1 op 4 fietst

De opmars van de fiets in het traject van en naar het werk begon al in 2011 en zet zich ook in 2018 verder door. In 2018 koos 26,37 % van de werknemers regelmatig voor de fiets, alweer een toename, nu met 8,9 % tegenover vorig jaar. En alle leeftijden fietsen. Dat zelfs de 63-plussers meedoen, daar zal de grote populariteit van de elektrische fiets wel voor iets tussen zitten.

 

Trein-tram-bus licht toegenomen

Al in 2017 was er een lichte toename in de interesse in het openbaar vervoer. In 2018 kwam je 8 % van de werknemers regelmatig tegen op trein, tram, bus of metro. Voor 6,28 % van de werknemers is dat zelfs het enige vervoermiddel dat ze gebruiken voor hun verplaatsing naar het werk. Het blijft een bescheiden aandeel, maar er is toch een duidelijke stijging te zien.

 

Bedrijfswagen stagneert

Bijna 20% van de bedienden krijgt een bedrijfswagen ter beschikking die hij ook kan gebruiken om naar het werk te rijden. Dat is een stagnering tegenover de vorige jaren. Dat kan te wijten zijn aan de gunstige economische conjunctuur die geleid heeft tot een belangrijke groei in de tewerkstelling. Bedienden die traditioneel eerder uitvoerende taken op zich nemen, komen vaak niet in aanmerking voor een firmawagen. Anderzijds staan meer nieuw aangeworvenen kritischer tegenover de firmawagen dan hun voorgangers. Verwacht wordt dat, als het mobiliteitsbudget goedgekeurd wordt, de combinatie van bedrijfswagen met andere transportmiddelen nog zal stijgen.

Mieke Vercruijsse