Moet je werkgever meebetalen in de kosten van je treinabonnement?

Gepost op 05/02/2019

Als je met de trein naar het werk gaat, moet je werkgever meebetalen in de kosten van je treinabonnement. Hoeveel moet hij hier precies in bijdragen? Kan je werkgever zijn bijdrage rechtstreeks betalen aan de NMBS?

Het principe

Als je je verplaatst van en naar het werk met de trein, dan moet je werkgever tussenkomen in de prijs van je treinkaart of je treinticket, en dit ongeacht de afstand van het traject. Je werkgever kan ook geen andere afspraken met je maken. Een clausule in je arbeidsovereenkomst waarin staat dat je werkgever niet moet meebetalen in de kosten van de trein is dan ook niet geldig.

 

Hoeveel betaalt hij?

Je werkgever moet je minimaal een forfaitair bedrag betalen. Dit bedrag hangt onder meer af van de afstand die moet worden afgelegd en van het soort abonnement waarvoor gekozen wordt. Via deze link kan je voor je eigen situatie nagaan op welk bedrag je precies recht hebt. Het is wel belangrijk na te kijken of er in het bedrijf/ de sector waar je werkt geen afwijkende CAO van toepassing is. Het kan namelijk zijn dat je volgens die afspraken een groter deel van de kosten van je treinabonnement terugbetaald krijgt.

 

Derdebetalerssysteem

In de praktijk wordt er vaak gewerkt met een derdebetalersovereenkomst. Je werkgever sluit in dat geval een overeenkomst af met de NMBS en betaalt haar rechtstreeks.  Als je werkgever 80 % van de prijs van de treinkaart voor zijn rekening neemt, moet jij niets meer betalen.

 

En de bus of metro?

Ook als je met de bus of metro naar het werk gaat heb je recht op een financiële tussenkomst van je werkgever. Dat is meer bepaald het geval als de afgelegde afstand minstens 5 kilometer bedraagt, te rekenen vanaf de vertrekhalte. Ook hier kunnen er sectoraal voor jou gunstigere regelingen vastgelegd zijn.

Jan Roodhooft, advocaat