Mag je roken op het werk?

Gepost op 06/12/2017

Een van je collega’s is een verstokte roker. Mag hij een sigaret opsteken op de werkvloer of in de toiletten van het gebouw? Wat riskeert hij als hij dat toch doet?

Sommige werknemers hebben het bijzonder moeilijk om niet te roken tijdens de werkuren. Maar wat zegt de wet daar precies over?

Rookvrije ruimtes

De wet geeft aan dat elke werknemer het recht heeft om te beschikken over werkruimten en sociale voorzieningen die vrij zijn van tabaksrook. De werkgever moet dan ook verbieden om te roken in de werkruimten (het gaat bijvoorbeeld om een fabriekshal, de bureaus, vergaderzalen en dies meer) en de sociale voorzieningen (zoals de toiletten, refter,…), evenals in het vervoermiddel dat voor gemeenschappelijk vervoer van en naar het werk door hem ter beschikking wordt gesteld van het personeel.

Meer nog, een werkgever moet ook elk element dat tot roken kan aanzetten of dat laat geloven dat roken toegestaan is,  verwijderen uit deze lokalen. Zo is het bijvoorbeeld verboden om een asbak te zetten op een tafel binnen deze lokalen.

Is er een rookkamer?

De werkgever kan onder bepaalde voorwaarden wel een rookkamer voorzien in het gebouw. Dat is geen verplichting voor de werkgever. De wet geeft daarbij aan dat deze rookkamer afdoende verlucht moet worden of moet worden voorzien van een rookafzuigsysteem dat de rook afdoende verwijdert.

Daarnaast mag er ook gerookt worden buiten in de open lucht. Het rookverbod speelt ook niet voor privéwoningen, behalve in de ruimten die exclusief bestemd zijn voor professioneel gebruik en waar werknemers tewerk worden gesteld.

Wat riskeert je collega?

Als je collega toch rookt op het werk dan zou deze een tuchtsanctie kunnen krijgen als dat in het arbeidsreglement is bepaald. Blijft je collega zondigen tegen het rookverbod (hoewel hij al verwittigingen kreeg) dan is zelfs een ontslag om een dringende reden niet uitgesloten. In bepaalde bedrijven (waar er bv. explosiegevaar bestaat) zou zelfs een eenmalige overtreding van het rookverbod een reden kunnen zijn voor een ontslag om een dringende reden.

Jan Roodhooft, advocaat