Mag je de smartphone van het bedrijf meenemen op vakantie?

Gepost op 05/07/2019

Je vertrekt eerstdaags met vakantie naar het buitenland en zou graag de smartphone die je werkgever je ter beschikking stelde met je meenemen. Maar mag dat wel? Met welke spelregels moet je rekening houden?

 Als je een eigen smartphone of gsm hebt, kan je die vanzelfsprekend meenemen met vakantie. Maar hoe zit dat als het gaat om een toestel dat je werkgever je ter beschikking stelde?

 

Bekijk de afspraken

Het is mogelijk dat er in het bedrijf waar je werkt een policy bestaat rond het gebruik van de smartphone die je werkgever je ter beschikking stelt. Daarin kan bijvoorbeeld perfect staan wat je precies met het toestel mag doen als je met vakantie gaat. Zo kan er bijvoorbeeld in vermeld  staan dat je het toestel niet mag meenemen of er kan een verbod in staan om met het toestel te bellen voor privédoeleinden vanuit het buitenland. Het kan ook zijn dat er afgesproken is dat je een bepaald bedrag per maand mag ‘verbruiken’ en dat als je daarboven gaat, je dat zelf moet betalen. Een dergelijke afspraak is in principe ook geldig. Zorg er dan ook voor dat je de afspraken die met je werkgever gemaakt zijn rond het gebruik van het toestel correct nakomt.

 

Niet overdrijven

Als er geen afspraken zijn gemaakt, heb je goede argumenten om te zeggen dat je het toestel wel mag meenemen. Wil je alle discussies vermijden dan kan je dat voor je vertrekt nog even aan je werkgever vragen. Ook als je het toestel mag meenemen, is het natuurlijk een kwestie van niet te overdrijven met het verbruik. Doe je dat toch dan zou je werkgever namelijk wel eens kunnen zeggen dat je niet te goeder trouw handelde.

 

En de sanctie?

Ga je in tegen de afspraken of overdrijf je met het verbruik van het toestel, dan zou je werkgever vooreerst kunnen eisen dat je de kosten die je veroorzaakte zelf betaalt. Je riskeert, als dat in het arbeidsreglement is voorzien, bij een miskenning van de afspraken, ook een tuchtsanctie. In zeer extreme gevallen is het misschien zelfs denkbaar dat je werkgever je ontslaat om een dringende reden.

Jan Roodhooft, advocaat