Kunnen beledigingen aan het adres van je werkgever je je job kosten?

Gepost op 13/01/2019

In Australië werd een dame ontslagen omdat ze bij een discussie over de temperatuur op kantoor tegen haar bazin had gezegd dat die de kou niet voelde ‘door haar natuurlijke speklaag’. Maar riskeer je ook in België een ontslag als je je baas op die manier beledigt?

Bij een woordenwisseling met je baas beledig je deze. Of je hebt een discussie met een hiërarchisch overste waarbij je een aantal zaken zegt die je beter niet had gezegd. Loop je in dat geval het risico om te worden ontslagen om een dringende reden?

Eerbied en ontzag

De wet zegt dat een werkgever en een werknemer elkaar eerbied en ontzag verschuldigd zijn. Bij een ernstige tekortkoming aan deze verplichting kan je worden ontslagen om een dringende reden. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als je je werkgever beledigt. Ook in België zou wat in Australië gebeurde dus kunnen leiden tot het ontslag van de betreffende werknemer.  Zo is bijvoorbeeld al het geval bekend van een werkneemster die werd ontslagen omdat ze haar hiërarchisch overste had verweten een vrouwenhater en masochist te zijn.

Niet elke belediging is een reden

De belediging moet wel voldoende ernstig zijn.  Het is niet omdat iemand een opmerking als beledigend beschouwt, dat dit sowieso een dringende reden is voor een ontslag. Bovendien kan rekening gehouden worden met de concrete omstandigheden. Zo zal er bijvoorbeeld zwaarder getild worden aan de feiten als de belediging wordt geuit in aanwezigheid van andere werknemers en/of van klanten of leveranciers. Ook het niveau van opleiding van de werknemer en het professionele milieu waarin de feiten zich afspelen kunnen bijvoorbeeld een rol spelen.

Een kwestie van bewijs

Als je werkgever je om deze reden wil ontslaan zal hij wel het bewijs van de feiten moeten leveren. Als het gaat om mondelinge beledigingen is zo’n bewijs meestal niet eenvoudig. Staan de beledigingen op papier of gebeurden die in aanwezigheid van getuigen, dan wordt het bewijs heel wat eenvoudiger.

Jan Roodhooft, advocaat