Kan ook jij een innovatiepremie vragen van je werkgever?

Gepost op 12/04/2019

Onlangs stond in de krant dat vorig jaar bijna 350 bedrijven in totaal 3.000 werknemers met een innovatiepremie beloonden. Die premie bedroeg gemiddeld 2.200 euro en was… belastingvrij. Kan ook jij aanspraak maken op zo’n premie? Wat zijn de voorwaarden daarvan?

Er moet een ‘innovatie’ zijn

Werkgevers kunnen aan één of meerdere werknemers binnen het bedrijf een innovatiepremie toekennen als de werknemer een vernieuwend idee aanbrengt. Die innovatie moet daarbij een echte meerwaarde betekenen voor de activiteiten van de onderneming. De innovatie kan overigens op meerdere vlakken voorliggen. Zo kan het gaan om een technische nieuwigheid, een innovatie op het vlak van de organisatie, de productiviteit, enz.  De premie wordt toegekend aan maximaal 10 werknemers per innovatieproject. De premie is verder van toepassing op maximum 10 % van de werknemers.

 

Extra vergoeding

Als je werkgever je een innovatiepremie toekent, komt die bovenop je gewone loon. Je werkgever mag dus geen gedeelte van je loon ‘inhouden’ en je in ruil zo’n premie toekennen. Noch jij, noch je werkgever moeten een sociale bijdrage betalen op deze premie. Je wordt op de premie ook niet belast. Dat betekent dus meteen dat je 100 % van de premie netto overhoudt.  

Het bedrag van de premie mag niet hoger zijn dan je maandelijkse brutobezoldiging. Het totale bedrag van de uitbetaalde premies in het bedrijf waar je werkt mag verder niet groter zijn dan 1 % van de loonmassa van de onderneming.

 

De procedure

Om zo’n premie te kunnen krijgen moet je werkgever je vooreerst informeren over de criteria en de procedures. Als er effectief een innovatieproject beloond wordt, moet hij daar ook alle werknemers van de onderneming over inlichten. Je werkgever moet verder een aanvraag indienen bij de FOD Economie om de premie te kunnen toekennen. Als deze akkoord gaat, moet je werkgever de namen van de begunstigden van de premie aan de RSZ meedelen.

Jan Roodhooft, advocaat