Kan het nieuwjaarsfeest van je werkgever je later nog geld kosten?

Gepost op 20/12/2018

Je werkgever geeft in januari traditioneel een nieuwjaarsreceptie. Of hij trakteert alle personeelsleden met hun partner op een diner in een restaurant of feestzaal. Riskeert dat feestje je later zuur op te breken omdat je belast wordt op het voordeel dat je kreeg?

In heel wat bedrijven wordt er een kerst- of nieuwjaarsfeestje gegeven of heeft er een receptie plaats. Daarop worden vaak niet alleen de werknemers zelf, maar ook hun partners uitgenodigd. Maar kan zo’n feestje je later geld kosten omdat je er bijvoorbeeld belastingen of sociale bijdragen op moet betalen?

 

Sociaal voordeel

Een personeelsfeest is in principe een zogenaamd sociaal voordeel. Een dergelijk voordeel is vrijgesteld van belastingen. Dat betekent dan ook dat je als werknemer in principe niet wordt belast op het voordeel dat je door het personeelsfeestje genoot. De fiscus kan dus geen belastingen heffen op de waarde van je deelname aan het feestje (bv. de kostprijs van jouw eten en drinken in het restaurant waar het feestje plaats had). Dit geldt zelfs als je partner mee uitgenodigd wordt op het feestje in kwestie. Hierbij speelt het overigens geen rol of het gaat om een personeelsreceptie dan wel om een feestje dat plaatsvindt in een restaurant of feestzaal.

 

Niet overdrijven

De voorgaande regel geldt in principe ongeacht de aard van het feestje of de receptie die je werkgever geeft. Gaat het evenwel om een zeer duur feest waarbij exclusieve gerechten en peperdure wijnen worden geserveerd, zou er een uitzondering op die regel kunnen bestaan. De kans bestaat dan dat de fiscus toch bij jou komt aankloppen en meent dat je belastingen moet betalen op het voordeel dat je op die manier kreeg. Men zou dan namelijk kunnen zeggen dat het geen sociaal voordeel meer is.

 

En de sociale bijdragen?

Voor wat betreft de sociale bijdragen gelden in grote mate dezelfde regels. Je moet als het gaat om een ‘normaal’ feestje of een ‘gewone’ receptie dan ook geen bijdragen betalen op de voordelen die je door het feestje genoot.

Jan Roodhooft, advocaat