Het grote werkonderzoek (deel 5): zijn er collega's die we niet kunnen luchten en wat doen we daaraan?

Gepost op 30/05/2018

Hoe doen we het vandaag de dag met z'n allen op de werkplek? HR-specialist Randstad zocht het uit in samenwerking met onderzoeksbureau ICMA International. In een reeks van negen artikels brengen wij jou alvast de resultaten van dat onderzoek waarbij zowat tweeduizend mensen, actief in verschillende beroepscategorieën en leeftijdsgroepen, werden bevraagd. Een vijfde item: collega's kunnen vrienden worden, maar soms ook helemaal niet. Zijn er eveneens collega's die we werkelijk niet kunnen luchten?

 

Tot op vandaag is er weinig onderzoek gebeurd naar het feit of mensen ook vijanden kunnen hebben op het werk. Randstad ging met ICMA International een stapje verder en gebruikte tijdens de vraagstelling in hun onderzoek expliciet het woord 'vijand' om een onderscheid te maken met een onenigheid of een occasionele ruzie op de werkvloer. Ook werd er bewust niet gekozen voor de term 'slechte relatie'.

 

Eén op de vier

Wat blijkt: er lopen schijnbaar heel wat vijanden rond op de werkvloer. Althans één op de vier respondenten geeft aan er mee te maken te hebben. Mannen en vrouwen lijken  verhoudingsgewijs evenveel vijanden te hebben. Ook blijkt dat leidinggevenden meer vijanden hebben dan niet-leidinggevenden. (29% t.o.v. 22%) Volgens het onderzoek is dat logisch rekening houdende met de aard van de vijandige gevoelens: wraak, jaloezie en wedijver. Wat opvalt is wel dat in kleine bedrijven (<10 werknemers) minder vijanden blijken te bestaan (18%) dan in middelgrote en grote bedrijven (respectievelijk 26% en 24%).

 

Voor langere tijd

Ook anciënniteit zou een rol spelen wanneer het op vijanden op de werkvloer aankomt. Bij een anciënniteit van minder dan twee jaar bedraagt het aandeel vijanden 20%, bij een hogere anciënniteit loopt dat op tot 27%. Vaak blijven vijandige relaties eveneens voor langere tijd bestaan en raken ze vaak niet opgelost. Dit met wellicht negatieve gevolgen voor individu en bedrijf. Ook kan een langdurige vijandschap tussen twee werknemers mogelijk overslaan naar andere werknemers omdat bijvoorbeeld vrienden van de betrokken werknemers zich met hen gaan aansluiten. Een vrij toxisch gegeven dus.

 

Stress, roddels en (gemiste) promoties

Leeftijd speelt ook duidelijk een rol. Evenredig met de anciënniteit stijgt het aandeel werknemers met vijanden eveneens. Toch lijkt na de leeftijd van veertig het aandeel opnieuw te dalen. (30-40 jaar 27%, 40-plus 20%) Dat zou kunnen verklaard worden door het feit dat fourtysomes misschien milder worden (het onderzoek bracht dit niet direct naar voor), maar mogelijk ook omdat vijanden verkassen naar andere bedrijven. Diegenen die beslist hebben om hun loopbaan bij één bedrijf te slijten, hebben doorgaans minder vijanden op de werkvloer (23%) dan zij die zeker niet bij hun werkgever willen blijven. (38%). Oorzaken van vijandschap op de werkvloer: toenemende stress (55%), verspreiden van roddels (23%) en gemiste promoties.(18%).

Pascal Dewulf