Een kind? Minder tijd voor de collega’s dus!

Gepost op 14/11/2018

Een leuke sfeer tussen collega’s zorgt voor welbevinden van de werknemers en betere productiviteit. Dat klinkt logisch. Maar hoe zit het met het socialiseren op en buiten het werk? En zijn teambuildings wel zo essentieel als ze lijken. Een Europees onderzoek van het rekruteringsbureau Page Personnel verduidelijkt het een en ander.

 

Relaties met collega’s essentieel

Interne bedrijfsevenementen en een goede sfeer op kantoor zijn essentiële keuzecriteria voor werknemers. Maar liefst 99% van de werknemers vindt een positieve relatie met de collega’s uitermate belangrijk. Daarom ook dat we zo graag deelnemen aan die evenementen. Driekwart van de werknemers (76%) is ook van mening dat een uitstekende relatie met hun collega's hun productiviteit ten goede komt. De helft van de werknemers (53%) beschouwt hun collega's zelfs als vrienden met wie ze tijd buiten de werkplaats kunnen doorbrengen.

  

Teambuildings maken de sfeer niet

Bedrijven organiseren steeds meer evenementen met collega's, met als doel werknemers te betrekken en een gevoel van samenhorigheid te ontwikkelen. Je kent het wel: de jaarlijkse familiedag waar kinderen naar het werk mogen meekomen, vieringen van jubilea of borrels om een verjaardag of het vertrek van een collega te vieren. De bekendste activiteiten zijn de zogenaamde teambuildings. Je kunt het zo gek niet bedenken of het wordt wel ergens gedaan onder collega’s. Een maffiaspel, een lachtherapie, alpaca’s knuffelen… Uit de studie blijkt echter dat het niet zozeer gaat over het opbouwen van relaties onder collega’s, maar wel over het optimaliseren ervan. Met andere woorden: als de sfeer rot is, zal een teambuilding geen soelaas bieden.

 

Kinderen hebben een grote impact

De gezinssituatie van de collega’s, meer bepaald het feit dat ze al dan niet kinderen hebben, heeft een invloed op hun socialisatie op het werk. Terwijl zes op de tien mensen onder de 35 jaar met hun collega's socialiseren (bijvoorbeeld via afterworks of extra-professionele activiteiten), geldt dit slechts voor een op de drie werknemers boven de 35 jaar. “De komst van een kind leidt onvermijdelijk tot een verandering van prioriteiten en ook tot een grotere verantwoordelijkheid. Die verandering in prioriteiten leidt logischerwijs tot minder socialisatie op kantoor. Later, rond de leeftijd van 50 jaar, zien we die socialisatie weer toenemen, omdat de kinderen zijn opgegroeid en zelfstandiger zijn”, vertelt Olivier Dufour van Page Personnel.

 Mieke Vercruijsse