Diversiteit op de werkvloer: een mythe?

Gepost op 07/03/2018

Diversiteit op de werkvloer, een evidentie in onze veelzijdige maatschappij, toch? Wel, niet helemaal. Een onderzoek van Trendhuis wees uit dat diversiteit te vaak een kwestie is van theorie, met veel ruimte voor verbetering in de praktijk.

Gender, leeftijd en afkomst zijn de meest problematische thema’s voor werknemers. In theorie staat het merendeel van de Belgen achter diversiteit op de werkvloer en vinden zij dat iedereen alle kansen moet krijgen, ongeacht geslacht, afkomst of leeftijd. In de praktijk worden werknemers toch nog geconfronteerd met discriminatie.

Vrouwen op de werkvloer

Vrouwen geven aan vaker stress te ervaren door de combinatie van werk en gezin. De ‘nieuwe man’ draagt zeker z’n steentje bij, maar toch valt het op dat vrouwen zich meer geremd voelen in hun carrière door hun verantwoordelijkheden binnen het gezin.

Ook vinden sommige werknemers nog dat een (toekomstige) zwangerschap bij sollicitaties een bron mag zijn om iemand niet aan te nemen: 15% van de mannen beaamt dit, terwijl dat bij de vrouwen 7% is.

Slechts 1 op 2 Belgen vindt dat zijn bedrijf zich voldoende inzet om de combinatie werk en gezin ‘werkbaar’ te maken. Hier is dus nog ruimte voor verbetering.

Jong geweld?

Millennials komen vaker in aanraking met discriminatie op basis van leeftijd. Deze generatie is erg gretig, en ziet zichzelf sneller opklimmen dan hun iets oudere managers gewend zijn. Communicatie kan hierin een brug slaan tussen de uiteenlopende verwachtingen.

Origine(el)!

In theorie is afkomst één van de belangrijkste diversiteitsthema’s voor werknemers. 9 van de 10 Belgen vinden dat je geen rekening mag houden met iemands culturele of religieuze afkomst tijdens het aanwervingsproces.

Op de werkvloer worden werknemers met niet-Belgische roots toch nog geconfronteerd met discriminatie. De oplossing is om in te zetten op  diversiteit aan de top. Bedrijven moeten investeren in een open klimaat waarbij iedereen zijn weg naar de top vindt.

Eveline Janssens