De valkuilen van Het Nieuwe Werken

Gepost op 16/05/2018

Het Nieuwe Werken gaat om veel meer dan alleen thuiswerken en flexibele uren hebben. Het gaat over autonomie, samenwerken en beoordelen op resultaten. Klinkt aantrekkelijk? Dat is het ook, maar er zijn ook valkuilen aan verbonden voor werkgevers en werknemers. Wij zetten er enkele op een rijtje.

Face-to-face contacten

Je zal je collega’s minder zien. Niet alleen de formele contacteren kunnen verminderen, maar ook de informele contacten. Alles wordt zakelijker omdat de communicatie ook meer per mail of chat gebeurt. De informele contacten zorgen er echter voor dat de collega’s een sterkere binding met elkaar hebben én met de organisatie. Voor de zakelijke contacten is het belangrijk dat de werkgever werkoverleg duidelijk inplant, want voor je het weet, verschuift die teamvergadering week na week omdat je nooit met het volledige team op kantoor bent. Steek ook energie in het versterken van de onderlinge band met je collega’s, bijvoorbeeld door samen te gaan eten.

 

Goede communicatie

Het is belangrijk dat er tussen de werkgever en de werknemer een goede communicatie is over de plannen voor het invoeren van Het Nieuwe Werken. Alleen op die manier wordt er draagvlak gecreëerd. Het nieuwe werken vraagt om een andere mindset van de werknemer en andere stijl van leiding geven. Leidinggevenden dienen na te gaan wat de werknemers al dan niet zien zitten en op basis daarvan kan een plan voor het Nieuwe Werken opgesteld worden. Werknemers willen het liefst van al het gevoel hebben dat ze meegewerkt hebben aan deze nieuwe visie.

 

De verhuis

Het Nieuwe Werken kan voor werkgevers een goede financiële zaak zijn omdat er minder kantoorruimte nodig is. Het aantal plaatsen dat nodig is voor de werknemers, is echter niet van de ene dag op de andere dag duidelijk. Zeker niet als er geen vaste dagen voor thuiswerk worden ingevoerd. Daarom is het belangrijk dat de werkgever niet te snel verhuist. Even de kat uit de boom kijken, is hier aangewezen.

 

Scheiding tussen werk en privé

Thuiswerken is leuk. Het geeft je veel vrijheid en je vermijdt onnodig tijdverlies in het verkeer. Maar wanneer stopt je privé en begint het werk en omgekeerd? Het is hier belangrijk dat er duidelijke afspraken zijn tussen de werkgever en de werknemer over resultaat gericht werken. Als je je resultaten behaalt, maakt het eigenlijk niet uit wanneer je werkt. Zorg echter dat je ook voldoende rust inbouwt, want het gevaar bestaat dat je gewoon blijft doorwerken.

Mieke Vercruijsse